Ev Dersleri

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 24 Cevabı

 • 52
 • 0
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 24 Cevap SORU:Read the dialogue again and write True (T) or False (F). CEVAP: 1)F 2)T 3)T 4)T 5)F

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 54 in Cevabı

 • 34
 • 0
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 54 in Cevabı SORU:Reat the dialogues and put True (T) or False (F) CEVAP: 1)T 2)F 3)T 4)T 5)T

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 102 Cevabı

 • 33
 • 0
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 102 Cevabı SORU:Listen to the CD and put the pictures into the correct order. CEVAP: 1)1 2)3 3)2 4)5 5)4

6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 15. Sayfanın Cevapları

 • 283
 • 3
6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 15. Sayfanın Cevapları SORU: Bütün peygamberler Allah tarafından gönderilen elçiler olduğuna göre peygamberlerin ortak amacı ve mesajı ne olabilir? Cevap: Peygamberlerin ortak amacı birbirlerine yardımcı olmalarıdır.

6.Sınıf DÖRTEL Yayıncılık Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Sayfa 13ün Cevapları

 • 271
 • 2
6.Sınıf DÖRTEL Yayıncılık Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Sayfa 13ün Cevapları Soru: Peygamberler insanlar arasında seçilmeyip meleklerden gönderilseydi neler olurdu? Cevap:İnsanlar Peygamberler İnanmazdılar Herkes Farklı Düşünürlerdi... Soru: Size haber getiren kişilerde hangi özellikleri ararsınız?Niçin? Cevap:Lafcıdırlar Dedikodu Severler.Çünkü Arkadaşlarının Sırlarını Paylaşırlar.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157'nin Cevabı

 • 362
 • 3
6.Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157'nin Cevabı Soru1: Yandaki tabloda yer alan ülkeler ve kadınların oy verme hakkını elde etme yılları ile ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Açıklayınız. Cevap1: Ülkemizin diğer dünya devletlerine göre kadınlara seçme ve seçilme hakkı verme konusunda ortalama bir alanda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu da dünyada kadınların yönetimde yer almasıyla ilgili genel bir sorunun olduğunu gösterir. Soru2: Kadınların toplum hayatında etkinliklerinin artması sizce neden önemlidir? Söyleyiniz. Cevap2: Kadınların da insan olarak toplumsal olaylarda söz hakkına sahip olması demokratik açıdan oldukça önemlidir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102'nin Cevabı

 • 383
 • 2
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120'nin Cevabı Soru1: Bu yatırımların bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine ne tür katkıları olmuştur? Açıklayınız. Cevap1: Enerji üretiminde kapasiteyi arttırmış ve ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmıştır. Soru2: Konya Ovası Sulama Projesi ile ilgili bir araştırma yapınız. Daha sonra araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap2: Konya Sulama Projesi sayesinde Konya ve çevresinin kuraklık yaşaması engellenerek tarım arazileri genişletilecektir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30Cevabı

 • 314
 • 2
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı SORU: 1. Haritalardan hangi amaçla yararlanılır? Söyleyiniz. Cevap: Haritalardan yararlanmak, yer yön bulma, yer yön belirleme amaçları ve bir yerin fiziki ve siyasi durumunun belirlenmesi için gereklidir. Fiziki olarak yükseltiler, bitki örtüsü, iklim, denizlerin derinliği gibi değerler okunabilir. Coğrafi özellikler için fiziki haritalardan yararlanılır. Şehir sınırları ve toprak yüz ölçümleri için de siyasi haritalardan yararlanılır. 2. Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin bulunduğu yerin konumunu nasıl tarif edebilirsiniz? Açıklayınız. Cevap: Dünya üzerinde bulunan bir ülkenin konumu doğrudan enlem ve boylam koordinat sistemlerine göre belirlenmektedir. Enlemler ve boylamlar arasında kalan kısım matematiksel konumu gösterir.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2014-2015 (sayfa 88-94)

 • 1,928
 • 2
10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2014-2015 (sayfa 88-94) ANLATIMIN OLUŞUMU ÖN HAZIRLIK SAYFA 88 Bağdaşıklık: Dil ögelerinin ifade ettiği özellikler ve durumlar arasındaki anlam bağlantılarıdır. Kısaca bağdaşıklık anlamla ilgili uyumdur. Bağlaşıklık: Bir metinde ya da metin parçasında dil ögelerinin, dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık denir. Kısaca bağlaşıklık dil bilgisi bakımından uyumdur. Bağdaştırma: Kelime, kelime grubu, cümle gibi dil birliklerinin yeni anlamların üretilmesi için art arda getirilmesidir. Attila İlhan ve Hilmi Yavuz gibi şairler, noktalama işaretlerini ve büyük harfleri kullanmayarak biçimin şiirin içeriğinin önüne geçmesine engel olmak, şiirde ahengini koruyarak duyguyu daha net yansıtmak amacını taşımış olabilirler. Bu şairlerin divan edebiyatından etkilendiklerini de belirtelim. HAZIRLIK Ahmet eve erken geldi. Ahmet’in ateşi çıkmıştı ve düşmüyordu, ateşini düşürmeye çalıştık; düşüremedik. Ahmet’i...

Yeni Konular

Yeni Mesajlar

Yandex.Metrica
Üst Alt